Privé cloud steeds vaker gebruikt voor opslag bedrijfsdata

Privé cloud steeds vaker gebruikt voor opslag bedrijfsdata

Steeds meer mensen slaan bedrijfsgegevens op in hun privé cloud. Het gaat soms om onbelangrijke documenten die werknemers op een eenvoudige manier willen delen met collega’s (waar de bedrijfseigen systemen van de werkgever geen ruimte voor bieden) maar even vaak gaat het om data die bedrijf kritisch zijn tot zelfs klanten informatie.

De jonge generatie (generatie Y) blijkt ook meer dan de oudere generaties zeer losjes om te springen met de bedrijfsregels die hieromtrent vastgelegd zijn. Uit een onderzoek blijkt een toename van meer dan 40% ten opzichte van het vorig jaar van mensen die de bedrijfspolicy hieromtrent overtreden. Meer dan 50% geeft aan de regels te zullen overtreden indien het hen niet toegelaten wordt om eigen toepassingen of apparaten te gebruiken voor het uitvoeren van hun taken.

Ruim 80 procent van de ondervraagden gebruikt publieke opslagdiensten zoals DropBox. Zeven van de tien gebruikte die diensten al voor het opslaan van bedrijfsgegevens. Dat gaat dan over documenten (overeenkomsten, bedrijfsplannen, klanten informatie) maar ook over wachtwoorden (!). Een absolute minderheid (minder dan 10%) van de ondervraagden heeft twijfels aan de veiligheid van de cloud-diensten.

Indien de werkgever verbiedt om deze diensten te gebruiken geeft bijna 40% aan dat ze dit verbod zullen negeren.

Werk aan de winkel dus om te zorgen dat de nieuwe werknemers binnen de beveiligde omgeving van het bedrijfsinformatie systeem de nodige diensten aangeboden krijgen die ze gewoon waren om te gebruiken tijdens hun studie enin hun privé leven.