EasyForm NxG Workflow

EasyForm NxG Workflow is een uitbreiding op de EasyForm NxG module. Ze maakt het mogelijk volledige bedrijfsprocessen te modelleren in een gestructureerde workflow. Ze zorgt er met andere woorden voor dat de uit te voeren taken elkaar netjes opvolgen. Automatisch en in de juiste volgorde.

Doorgaans worden workflows getriggerd door de creatie of het binnenkomen van een document binnen de EasyForm NxG/SharePoint omgeving (een telefoontje kan ook). EasyForm NxG Workflow biedt vervolgens automatisch een taak aan de gebruiker aan (via een takenlijst of e-mail). Aan die taak wordt een maximale uitvoeringsduur toegekend zodat bij het overschrijden het systeem de nodige actie kan ondernomen worden. Dit kan zowel het verwittigen van een leidinggevende zijn als het doorsturen naar een andere behandelaar of het overgaan naar een andere stap in het proces. Telkens wanneer een taak afgewerkt is, ‘berekent’ deze EasyForm module wie de volgende behandelaar is van een ‘case’.

Bovenstaande stappen volgen elkaar automatisch op, maar de gebruikersinterface laat ook manuele stappen toe. Een gebruiker kan dus ook zelf opmerkingen toevoegen die zichtbaar zijn voor de volgende behandelaar. Het systeem kan zelfs zo geconfigureerd worden dat ook gegevens worden verzameld. Gegevens die op hun beurt kunnen uitgewisseld worden met bestaande systemen.

De EasyForm NxG Workflow module laat toe om acties te definiëren op SharePoint objecten. Zo kan de ontvangst van een bestelling ertoe leiden dat de inhoud van de commerciële site automatisch overgenomen wordt naar een projectsite bijvoorbeeld.

EasyForm NxG laat toe om op eenvoudige wijze, met grafische ondersteuning, nieuwe workflows aan te maken of bestaande te wijzigen. Er is standaard ondersteuning om met verschillende versies van dezelfde workflow-definitie te werken. EasyForm NxG workflow wordt geleverd met een aantal standaardactiviteiten die toelaten om beslissingen te nemen, manuele taken toe te kennen,… Alle Microsoft WF4-compatibele activiteiten kunnen in EasyForm NxG workflows ingeschakeld worden.