EasyForm NxG

EasyForm NxG omvat de verschillende functies die noodzakelijk zijn om te komen tot een ‘gestructureerd’ documentenbeheer, of algemener ‘contentbeheer’, in optie uit te breiden met workflow en dossierbeheer.

Door de EasyForm NxG module te combineren met SharePoint creëren we de gestructureerde en de niet-gestructureerde omgeving. We combineren collaboratieve ‘sites’ met structurele workflow en combineren het gemak van de toegang tot documenten via navigatie met de geavanceerde zoekmogelijkheden over alle content heen (SharePoint en EasyForm NxG) die zo noodzakelijk zijn in grotere omgevingen of in dossiers waarmee we niet vertrouwd zijn.

Concreet introduceert deze module uitgebreide metadata bij documenten. Een ‘document’ kan hierbij zowel een gescande pagina zijn, een groepering van gescande pagina’s, een Word of Excel bestand of een combinatie van bestanden (bijvoorbeeld een ‘offerte’ in PDF met beschrijvende tekst en prijzen, samen met een MS Project file met de planning).

Eén van de voornaamste voordelen van EasyForm NxG is dat deze module de mogelijkheid aan de gebruiker geeft om uitgebreid te zoeken op de metadata van de documenten. Bovendien kan de beveiliging zo opgezet worden dat de toegang tot bepaalde documenten afhankelijk gemaakt kan worden van de waarde van bepaalde metagegevens.
 
EasyForm NxG bestaat in verschillende edities, afhankelijk van de omvang van de omgeving die u wenst te automatiseren.