EasyForm Satellite Server

Dienen (grote volumes) documenten op remote locaties ingescand te worden, maar gebeurt de verwerking en/of opslag centraal? En beschikken de datalijnen niet over de nodige capaciteit om dat in real time te doen? Dan wordt EasyForm Satellite Server ingezet voor een optimalisatie van de beschikbare bandbreedte.

EasyForm Satellite Server draait op een lokale PC op de remote locatie(s). De primaire functie van deze module is het bufferen van de opgenomen beelden tot het ogenblik dat ze kunnen doorgestuurd worden naar de centrale site. Dat doorsturen kan met EasyForm Satellite Server geprogrammeerd worden. Zo beslist de gebruiker zelf over het tijdstip van doorsturen en over de toegelaten capaciteit op de lijnen.

Moet op de remote locatie nog Key-Entry gebeuren of moeten de beelden lokaal beschikbaar zijn in het kader van een workflow of CMS-toepassing, dan zal EasyForm Satellite Server deze beelden eveneens bufferen.

De remote scanning via EasyForm Satellite Server biedt eveneens ondersteuning voor de wettelijke bewaring en archivering van factuurdocumenten.