EasyForm Line Extract & Matching

EasyForm Triple Eyes herkent gegevens op factuurniveau, terwijl EasyForm Line Extract gegevens extraheert tot op het niveau van individuele factuurlijnen. In sommige gevallen is het echter ook noodzakelijk om die factuurlijnen te vergelijken met de gegevens uit het ERP systeem. Dat kan eenvoudig via de EasyForm Line Extract & Matching module.

EasyForm Line Extract & Matching vergelijkt de gegevens die op lijnniveau herkend zijn namelijk automatisch met die uit het ERP systeem. Deze module zorgt er zo voor dat de factuur en de ERP data niet langer lijn per lijn manueel vergeleken hoeven te worden. Een vergelijking die nochtans noodzakelijk is bij de verwerking van facturen voor handelsgoederen maar die dankzij EasyForm Line Extract & Matching fel vereenvoudigd wordt.

Indien mogelijk, legt EasyForm Line Extract & Matching meteen de link tussen de gefactureerde gegevens en de verwachte factuurlijnen zoals die in het ERP systeem aanwezig zijn. Is dit niet mogelijk, dan wordt de factuur aangeboden aan een operator. Die heeft op één en hetzelfde scherm zicht op het beeld van de factuur, de ERP data en de herkende gegevens. Zo kan hij alsnog manueel linken of de geïntegreerde anomalieafhandeling opstarten. Bij dit laatste start een workflow waarbij de afwijking onderzocht wordt door de juiste personen.