EasyForm Line Extract

Met de EasyForm Triple Eyes module kunnen gegevens op het niveau van de factuur worden herkend. Maar voor bepaalde toepassingen is dat niet voldoende. Daarom werd met EasyForm Line Extract een bijkomende module ontwikkeld die de extractie van gegevens tot op het niveau van de individuele factuurlijnen mogelijk maakt.

Het principe achter EasyForm Line Extract combineert herkenning met extractie. Het resultaat is een systeem waarmee op een geijkte manier gegevens van factuurlijnen aan de achterliggende systemen worden doorgegeven.

De modellering van de factuurlijnen zelf gebeurt via de EasyForm Key-Entry post. Een speciale definitie is dus niet nodig. Wanneer EasyForm Line Extract operationeel is, worden de beschikbare EasyForm Key-Entry posten immers aangepast om hiermee rekening te houden.