EasyForm Key-Entry

EasyForm Key-Entry wordt ingezet om gegevens (metadata) toe te voegen aan ingescande of geïmporteerde documenten. Dit kan gebeuren na de gegevensextractie – met het oog op het aanvullen van gegevens die niet of met een te lage waarschijnlijkheid werden herkend – maar het kan er ook los van staan.

De standaardversie van EasyForm Key-Entry is document-based. Daarbij wordt naast de zone waar de metadata ingegeven moeten worden het beeld van de pagina getoond. De gebruiker kan vervolgens inzoomen en uitzoomen, door de beelden scrollen en desgewenst de bundeling aanpassen.

Werd tijdens de gegevensextractie op de te verwerken documenten een full text herkenning toegepast, dan kan de gebruiker gegevens overnemen met de ‘Point & Click’ methode. Daarbij wordt het herkenningsresultaat getoond in een ‘tooltip’ wanneer de gebruiker over het beeld passeert.

Bovenop de basisversie is EasyForm Key-Entry ook in een uitgebreidere versie beschikbaar voor de verwerking van grote volumes formulieren. Bij de ontwikkeling ervan ging speciale aandacht naar de ergonomische principes. Het beeldscherm werd bijgevolg opgebouwd met het oog op een optimale productiviteit van de data entry persoon. Bovendien is het scherm ontdaan van alle beelden of informatie die niet relevant zijn voor de in te brengen gegevens. Om die reden worden beelden vaak gesegmenteerd op het scherm wanneer dit nuttig is.