EasyForm Capture oplossingen

EasyForm Scan: interfacing tussen scanoperator en de scanner.
EasyForm Reco: automatische gegevensextractie uit documenten.
EasyForm Key-Entry: metadata toevoegen aan documenten.
EasyForm Import: importeren van beelden uit andere omgeving.
EasyForm Triple Eyes: herkenning van facturen.
EasyForm Line Extract: gegevensextractie op factuurlijnniveau.
EasyForm Line Extract & Matching: vergelijking van factuurlijnen met ERP data.
EasyForm Satellite Server: scanning op remote locaties.