We respecteren uw privacy

RecoMatics nv stelt veel belang in de privacy van zij die gebruik maken van de diensten van RecoMatics nv. De onderneming verbindt zich er dan ook toe om de persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen.

RecoMatics nv verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door RecoMatics nv gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. RecoMatics nv verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

RecoMatics nv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. RecoMatics nv maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Door het doorsturen van gegevens, verklaart de gebruiker zich akkoord dat de gegevens ingezameld over zijn of haar persoon of de onderneming waar hij/zij werkzaam is, eventueel gebruikt kunnen worden door RecoMatics nv om hem of haar of uw onderneming op de hoogte te houden van onze activiteiten of bijgehouden kunnen worden in het kader van haar aanwervingen.

Weet u graag wat er over uzelf in ons bestand zit of hebt u hierover bijkomende vragen, dan kan u steeds contact opnemen met RecoMatics nv via e-mail naar info@recomatics.com .  

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. RecoMatics nv is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens.

De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een verzoek te sturen naar info@recomatics.com.

Wijzigingen aan de RecoMatics nv privacy regeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

RecoMatics nv - Koedreef 48, 9070 Destelbergen - info@recomatics.com - BE 0456.139.530